Artikel 1 – Site-uitgever
Deze site wordt gepubliceerd door TEMPO MATERIAUX SRL sas, ingeschreven in het handelsregister van ETTERBEEK onder het SIREN-nummer XXX.
Maatschappelijke zetel: TEMPO MATERIAUX SRL – Boulevard Saint-Michel 65 bte.6.
De boetieksite is gecreëerd door TEMPO MATERIAUX SRL en is het exclusieve eigendom van TEMPO MATERIAUX SRL.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1 Gebruik van persoonsgegevens verzameld op de site
De website www.trappedevisite.be verwerkt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, waaronder het commerciële beheer van aankopen in de winkel en de communicatie en uitwisseling van informatie met internetgebruikers. Deze behandelingen maken ook www.trappedevisite.be mogelijk:
het beantwoorden van schriftelijke verzoeken via de verschillende contactformulieren op de site
hen regelmatig een nieuwsbrief sturen met speciale evenementen
het publiek op de site meten (Google Analytics-tool)
Gegevens verzameld op de site www.trappedevisite.be kan alleen worden afgeleid uit de vrijwillige registratie door bezoekers van een e-mailadres en/of nominatieve gegevens die hen in staat stellen de commerciële fasen van verkoop en beheer af te ronden en te profiteren van bepaalde extra functies van de site, zoals de contactformulier), discussieforums, de functie “naar een vriend sturen” en nieuwsbrieven die door de site worden gepubliceerd, met uitzondering van de IP-adressen van bezoekers, die automatisch door onze systemen worden geregistreerd in serverlogbestanden en door de systemen van Google Inc.

2.2 Bestemming van op de site verzamelde persoonsgegevens
De gegevens die via de nieuwsbrief worden verzameld, zijn bedoeld voor gebruik door de redactie, communicatie en informatieafdeling van het www.trappedevisite.be team.
De gegevens die via het contactformulier worden verzameld, zijn bestemd voor de personen die binnen het team www.trappedevisite.be verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw verzoek.
De IP-adressen, verbindingen en browserinformatie van onze bezoekers worden verzameld door Google Inc. worden verwerkt op servers in de Verenigde Staten en kunnen worden doorgegeven of overgedragen aan derden die deze gegevens verwerken namens Google Inc. en kan zich buiten de Europese Unie bevinden.
Met uitzondering van de IP-adressen van onze bezoekers, zijn de persoonlijke gegevens die worden verzameld door www.trappedevisite.be uitsluitend voor intern gebruik en worden niet gecommuniceerd, overgedragen of bekendgemaakt aan derden buiten het wettelijke kader van raadpleging door de autoriteiten.

2.3 Bewaren van persoonsgegevens die op de site zijn verzameld
www.trappedevisite.be bewaart geen persoonlijke informatie in verband met inschrijvingen op nieuwsbrieven vanaf het moment van het verzoek tot uitschrijving door de gebruiker die geen klant of prospect van de site is. Als dit niet gebeurt, worden de gegevens van gebruikers die niet hebben verzocht om van de mailinglijst voor de nieuwsbrief te worden verwijderd en die noch klant noch prospect zijn, voor onbepaalde tijd bewaard totdat de gebruiker daadwerkelijk verzoekt om van de lijst te worden verwijderd.
Persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor commercieel beheer van de hele site met betrekking tot klanten worden voor onbepaalde tijd bewaard en gearchiveerd als onderdeel van de prerogatieven die vereist zijn in termen van boekhoudkundige documenten.
Met betrekking tot het bewaren van gegevens die zijn verzameld door onze Google Analytics-publieksmeetapplicatie, nodigen wij u uit om het vertrouwelijkheidshandvest van Google Inc. te raadplegen.
www.trappedevisite.be garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie die op de site wordt geregistreerd. De adressen en persoonlijke gegevens van geregistreerde gebruikers verschijnen op geen enkel moment, behalve op documenten die bestemd zijn voor commercieel beheer en de organisatie van leveringen (in dit geval wordt de vertrouwelijkheidsclausule overgedragen aan de leverancier die de levering organiseert onder de verantwoordelijkheid van deze laatste).

2.4 Recht op toegang, wijziging en verwijdering
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 worden de door www.trappedevisite.be verzamelde persoonlijke gegevens aangegeven bij de CNIL.
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (wet nr. 78-17) hebt u het recht op toegang, rectificatie, wijziging, bezwaar en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier of door een brief te sturen naar : TEMPO MATERIAUX SRL- Service Clients – Sint-Michielslaan 65 bte.6, 1040 ETTERBEEK.
We zullen echter uw identiteit verifiëren voordat we u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens of uw correcties uitvoeren.

Artikel 3 – Cookies
3.1 Gebruik van cookies op de site
Een permanente cookie wordt systematisch opgeslagen op de harde schijf van uw computer om de bezochte stad (of de laatst bezochte stad), uw login en wachtwoord en bepaalde gegevens die nuttig zijn voor het surfen op de winkel te registreren.
Deze cookie is op geen enkele manier bedoeld om persoonlijke gegevens te verzamelen en vormt geen gevaar voor uw installatie. We raden u echter aan om de cookies die op uw computer zijn opgeslagen regelmatig te “wissen” met behulp van de functie “Extra” van uw browser.
Waarschuwing: deze handeling verwijdert alle cookies die door de browser worden gebruikt, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, waardoor bepaalde informatie of instellingen verloren kunnen gaan.
Procedure Internet Explorer : Menubalk > Extra > Internetopties > Browsing History > Verwijderen > Cookies verwijderen
Mozilla Firefox: Menubalk > Extra > Mijn sporen wissen > Cookies (aanvinken) > Mijn sporen nu wissen.

3.2 Sessiecookie gebruikt voor statistische doeleinden
In overeenstemming met artikel 8.1 van de gebruiksvoorwaarden van de Google Analytics-dienst vestigen wij de aandacht van onze bezoekers op de volgende verklaring:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, waaronder in het bijzonder de uitgever van deze website. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies op deze site verhinderen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom
4.1 Site-engine en lay-out
De site www.trappedevisite.be wordt volledig beheerd door de weergave- en beheersengine die Hiboou Digital heeft ontwikkeld op verzoek van TEMPO MATERIAUX SRL, dat de rechten heeft verworven. Elke reproductie of kopie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van TEMPO MATERIAUX SRL.
De lay-outafbeeldingen, logo’s, kleuren en sjablonen zijn gemaakt door TEMPO MATERIAUX SRL en Hiboou Digital. Ze zijn onderworpen aan de geldende wetgeving en beschermd door het auteursrecht en blijven het exclusieve eigendom van TEMPO MATERIAUX SRL.

4.2 Inhoud
Alle redactionele inhoud op www.trappedevisite.be valt onder de huidige wetgeving inzake auteursrecht. Ze zijn het exclusieve eigendom van TEMPO MATERIAUX SRL.
Sommige inhoud kan zijn gegenereerd door externe partners of serviceproviders. Deze inhoud valt onder de huidige auteursrechtwetgeving en is eigendom van de respectieve auteurs. De rechten “buiten TEMPO MATERIAUX SRL” worden gespecificeerd wanneer de relevante inhoud wordt weergegeven.
Elke reproductie of herdistributie van het geheel of een deel van deze inhoud is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TEMPO MATERIAUX SRL en haar dienstverleners en partners.
Studiofoto’s: Fotolia – TEMPO MATERIAUX SRL

4.3 Productcatalogus
De categoriestructuur, de namen en de tekstuele en/of fotografische informatie in de catalogus en met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden door www.trappedevisite.be zijn het exclusieve eigendom van TEMPO MATERIAUX SRL. Productfoto’s worden gereproduceerd met toestemming van partnerleveranciers die hebben ingestemd met hun distributie op voorwaarde dat ze een informatief karakter behouden dat niet representatief is voor merken, behalve in specifieke gevallen die worden weergegeven door de ™ en ® acroniemen.
Het is ten strengste verboden om de catalogus en de bijbehorende gegevens geheel of gedeeltelijk te kopiëren, op welke manier dan ook.

Artikel 5 – Hyperlinks
5.1 Linken naar pagina’s op www.trappedevisite.be
Alle links naar de startpagina of een van de interne pagina’s van www.trappedevisite.be mogen vrij worden vastgesteld zolang ze niet worden gebruikt voor commerciële, reclame- of lasterlijke doeleinden, op voorwaarde dat de vermelding ” www.trappedevisite.be – Site de vente en ligne de matériaux “, of een andere gelijkwaardige of meer nauwkeurige vermelding moet duidelijk worden aangegeven op de link of in de nabijheid ervan, en de auteurs van de link moeten vooraf op de hoogte zijn gebracht van www.trappedevisite.be.
Er wordt echter gespecificeerd dat elke link die leidt naar een interne pagina van de site de stad moet vermelden waarvoor deze link is verkregen, om de geloofwaardigheid van de productcatalogus te behouden, die verschilt afhankelijk van de leveringsstad die bij de ingang van de site is gekozen.
Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische of xenofobe aard, of die de gevoeligheden van een groot aantal mensen kunnen kwetsen.

5.2 Links maken naar documenten die op de site zijn gepubliceerd
Alle rechtstreekse of diepe links naar een ander document dan een internetpagina, ongeacht hun vorm of inhoud, zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door TEMPO MATERIAUX SRL.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elk grafisch document (zoals .jpeg of .jpg, .gif, .png), elk multimedia- of animatiedocument (zoals .avi, .mov, .wmv, .flv, .swf, .ppt, .pps), elk tekst- of redactioneel document (zoals .txt, .doc, .docx, .rtf, .xls, .pdf), evenals elk ander document dat niet rechtstreeks vanuit een standaard internetbrowser kan worden gelezen.
We nodigen u daarom uit om niet rechtstreeks te linken naar de documenten die van de site kunnen worden gedownload, maar naar de webpagina’s die ernaar verwijzen.

5.3 Opname en gebruik van frames
Elk gebruik of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van pagina’s of elementen van www.trappedevisite.be binnen een site van derden door middel van insluitingsprocessen, frames, inlining of andere processen van vergelijkbare aard is ten strengste verboden.

5.4 Aanvragen voor autorisatie
Toestemming voor het plaatsen van de links waarnaar in dit artikel wordt verwezen, moet worden aangevraagd via het contactformulier (Webmaster). Het verzoek moet het adres bevatten van de pagina waarop de link zal verschijnen op de site van de derde partij.

Artikel 6 – Toegankelijkheid
Er is speciale aandacht besteed aan het integreren van de pagina’s van de site volgens de standaarden die op internet worden gebruikt, zodat ze voldoen aan de XHTML 1.0- en CSS2-standaarden die zijn opgesteld door het W3C (World Wide Web Consortium).
We werken er elke dag hard aan om aan 100% van deze standaarden te voldoen, zodat onze site toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen door één weergavestandaard te bieden die kan worden bekeken door alle browsers die aan deze standaarden voldoen, en door mensen met een handicap in alle vrijheid door de site te laten surfen.

Artikel 7 – Illegale gegevens
In overeenstemming met de Franse wet op het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004, www.trappedevisite.be staat elke persoon of bezoeker toe om inhoud te melden die mogelijk valt onder de vijfde en achtste alinea van artikel 24 van de wet van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en de artikelen 227-23 en 227-24 van het Franse wetboek van strafrecht.
Als u dergelijke inhoud wilt melden, neem dan contact met ons op via het contactformulier en vermeld de link naar de inhoud waarvan u denkt dat deze illegaal is.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De uitgevers en auteurs van de site www.trappedevisite.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de gepubliceerde informatie of voor technische problemen die zich voordoen op de site en op andere sites waarnaar we linken, of voor de interpretatie van de gepubliceerde informatie op deze sites, evenals voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Artikel 9 – Auteursrecht
TEMPO MATERIAUX SRL